Bảo Mật & Miễn Trách

Nếu bạn có thắc mắc về chính sách bảo mật của trang web của tôi, hãy liên hệ tại đây.

Thông tin cá nhân của bạn đọc trên TrekAZ luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Việc thu thập và sử dụng thông tin bạn đọc sẽ được công khai trong phần này.

Điều khoản miễn trách

TrekAZ không bao yêu cầu người đọc làm bất cứ việc gì, ứng dụng được thành lập với mục đích cung cấp cho các bạn quan tâm đến mảng thể hình những kiến thức từ căn bản đến chuyên sâu về mảng này, các nội dung trên ứng dụng đều:

  • Mang tính thông tin.
  • Không yêu cầu người đọc làm theo bất cứ điều gì
  • Mục đích chính không phải là quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của các bên thứ ba.

Bạn đọc cần lưu ý các nội dung trên app ứng dụng chỉ mang tính thông tin, mọi quyết định liên quan đến cải thiện sức khỏe như sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng hay công cụ đều nằm ở bạn, không phải của app. 

Thông tin khách hàng

Chúng tôi có yêu cầu khách hàng sử dụng số điện thoại để đăng nhập vào App. Tuy nhiên, những data này sẽ được bảo mật hoàn toàn và không tiết lộ hay chia sẻ cho bất cứ bên nào. 

Chương trình hợp tác với các trang thương mại điện tử

TrekAZ có các hoạt động hợp tác với các trang thương mại điện tử dưới dạng affiliate, giúp trang web này thu về một khoản tiền quảng cáo bằng cách dẫn link giới thiệu sản phẩm về các website thương mại điện tử. Các đơn vị hợp tác này đều được thông qua một bên thứ ba là Access Trade.

Thông tin tìm kiếm

Như nhiều trang web khác, TrekAZ có thu thập thông tin tìm kiếm của các bạn đọc trên website này. Các thông tin này bao gồm địa chỉ IP, nhà cung cấp mạng, bộ máy tìm kiếm bạn sử dụng, thời điểm tìm kiếm, rời trang web, các lượt click. Việc thu thập thông tin này nhằm phân tích xu hướng, nhân khẩu học của người đọc, tuy nhiên thông tin như địa chỉ IP hay các kiểu thông tin được cam kết được liệt vào phần nội dung không thể xác định.

Chính sách Cookies và Web Beacons

TrekAZ sử dụng cookies để lưu trữ thông tin tìm kiếm của các bạn đọc, từ đó điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với các tìm kiếm phổ biến của người sử dụng.

Chính sách DoubleClick DART Cookie

Google, bên cung cấp dịch vụ thứ 3, sử dụng cookie để đăng quảng cáo trên website này.

Việc sử dụng DART cookie của google cho phép các quảng cáo liên quan đến truy vấn của người dùng xuất hiện trên website này cũng như cá website khác trên internet.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về vấn đề này tại link sau: http://www.google.com/privacy_ads.html

TrekAZ không có khả năng kiểm soát việc sử dụng cookies của các nhà quảng cáo.

Bạn nên cân nhắc các chính sách riêng tư của các nhà quảng cáo này cũng như cách hoạt động của họ trong thực tiễn. Chính sách riêng tư của TrekAZ không áp dụng cho các bên quảng cáo thứ 3, bản thân mình, chủ sở hữu của website, không thể kiểm soát hoạt động của các nhà quảng cáo này.

Nếu bạn muốn tắt cookies, bạn có thể truy cập vào phần cài đặt của trình duyệt đang sử dụng. Những thông tin chi tiết hơn về việc này có thể được tìm thấy trên trang web của trình duyệt đó.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


If you have questions about my website's privacy policy, please contact me here.

Your personal information read on TrekAZ is always our top priority. The collection and use of information you read will be disclosed in this section.

Disclaimer Terms

TrekAZ never asks readers to do anything, the application was established with the purpose of providing those interested in the fitness field with basic to advanced knowledge about this field, the content on the application. Use evenly:

Informational.
Don't ask the reader to follow anything
The main purpose is not to advertise products or services of third parties.
Readers should note that the content on the application is for information only, all decisions related to health improvement such as the use of drugs, dietary supplements or tools are up to you, not yours. app.

Customer information

We do require customers to use their phone number to log in to the App. However, this data will be completely confidential and will not be disclosed or shared with any other party.

Program of cooperation with e-commerce sites

TrekAZ has cooperation activities with e-commerce sites in the form of affiliates, helping this website to earn advertising money by referring product links to e-commerce websites. These cooperation units are all through a third party, Access Trade.

Search information

Like many other websites, TrekAZ collects search information of readers on this website. This information includes your IP address, network provider, search engines you use, when you searched, left the site, and clicks. The collection of this information is to analyze the trends and demographics of the readers, but information such as IP addresses or types of information is committed to be classified as unidentifiable content.

Cookies and Web Beacons Policy

TrekAZ uses cookies to store the search information of its readers, thereby tailoring the content to match the popular searches of its users.

DoubleClick DART Cookie Policy

Google, a 3rd party service provider, uses cookies to place advertisements on this website.

Google's use of the DART cookie allows advertisements related to a user's query to appear on this website as well as other websites on the internet.

You can learn more about this at the following link: http://www.google.com/privacy_ads.html

TrekAZ does not have the ability to control the use of cookies by advertisers.

You should consider the privacy policies of these advertisers and how they operate in practice. TrekAZ's privacy policy does not apply to 3rd party advertisers, who, myself, the owner of the website, cannot control the activities of these advertisers.

If you want to disable cookies, you can access the settings of the browser you are using. More detailed information about this can be found on that browser's website.

Tác giả: Mr. Dưỡng

Chào các bạn, tôi là Hùng. Là PO cho dự án app cộng đồng TrekAZ

Copyright 2019, Songlaphaikhoe.com